Zawartość koszyka
Razem:

Jak wybrać technologię magnesu?

PERMANENTNE UCHWYTY MAGNETYCZNE

W przypadku permanentnych uchwytów magnetycznych mają zastosowanie materiały magnetyczne wysoko energetyzowane oraz materiały ferromagnetyczne, które w określonym układzie przyciągają stal magnetyczną. W normalnych warunkach magnesy nie tracą swojej siły magnetycznej. Aktywacja i dezaktywacja (włączenie - wyłączenie) wykonywana jest mechanicznie, przesunięciem wewnętrznego systemu z magnesami permanentnymi. Najczęściej w tym celu stosowana jest dźwignia ręczna.

Technologie - pernamentní upínače

Zalety permanentnych uchwytów magnetycznych

 • Niezależność od zasilania elektrycznego, bezpieczeństwo oraz brak kosztów związanych.
 • Łatwy montaż oraz szybkie przesunięcie uchwytu na inną maszynę.
 • Brak wytwarzania ciepła oraz deformacji cieplnej górnej płyty, co umożliwia bardzo precyzyjną obróbkę.
 • Zwykle z grubą podziałką biegunową: odpowiednie dla mniejszych i drobnych elementów.
 • Masywna konstrukcja, praktycznie bezobsługowe z długą żywotnością.
 • Stosunkowo niskie koszty nabycia.

Ograniczenia permanentnych uchwytów magnetycznych

 • Ograniczenie rozmiarowe uchwytu zazwyczaj do wymiarów 600 x 300 mm.
 • Często bez możliwości regulacji siły mocującej.
 • System mechaniczny jest mniej odpowiedni dla zautomatyzowanych procesów.

UCHWYTY ELEKTROMAGNETYCZNE

Pole magnetyczne w tym rodzaju uchwytu wytwarzają cewki, przez które przepływa prąd wyprostowany. Wewnątrz cewek znajdują się rdzenie ferromagnetyczne. Rdzenie te są magnesowane przez prąd elektryczny. Jednostka kontrolna aktywuje elektromagnesy. Jednostka może umożliwić zmienną siłę magnesu oraz demagnetyzację obrabianego przedmiotu.

Technologie - elektromagnetické upínače

Zalety uchwytów elektromagnetycznych

 • Łatwe sterowanie dzięki jednostce kontrolnej, po prostu przez naciśnięcie przycisku lub przekręcenie wyłącznika.
 • Magnetyczna siła mocująca może być łatwo ustawiona w celu stworzenia optymalnych warunków przyciągnięcia.
 • Operacja może być częściowo automatyczna, lub całkowicie automatyczna, dzięki połączeniu z maszyną.

Ograniczenia uchwytów elektromagnetycznych

 • Magnes wymaga ciągłego zasilania prądem, jego przerwanie prowadzi do utraty siły mocującej.
 • Z uwagi na zastosowanie może być wymagane rezerwowe źródło energii.
 • Prąd w cewkach wytwarza ciepło, które ogranicza poziom precyzji.

ELEKTROPERMANENTNE (EP) UCHWYTY MAGNETYCZNE

Elektropermanentne uchwyty magnetyczne to w rzeczywistości permanentne uchwyty magnetyczne. Permanentne magnesy wewnątrz uchwytu są aktywowane i dezaktywowane przez pole magnetyczne cewek, w których się znajdują. Prąd elektrycznych jest potrzebny przez zaledwie kilka sekund, by wytworzyć pole magnetyczne i namagnesować lub rozmagnesować permanentne magnesy, lub zmienić ich polaryzację. Jednostka kontrolna dostarcza prąd, który umożliwia wybór siły mocującej, czasami również rozmagnesowanie elementu.

Zalety uchwytów magnetycznych EP

 • Większy poziom bezpieczeństwa, ponieważ siła mocująca jest wytwarzana przez permanentne magnesy. Jeśli dojdzie do przerwy w zasilaniu, element pozostanie nadal stabilnie przymocowany.
 • Minimalne zużycie prądu elektrycznego.
 • Działanie za pośrednictwem jednostki kontrolnej umożliwia ustawienie siły mocującej. Czasami rozmagnesowanie i automatyczna praca podczas obróbki.

Ograniczenia uchwytów magnetycznych EP

 • Wyższe koszty nabycia, a czasami wyższa masa w stosunku do magnesów innego typu.
 • Magnesy EP do szlifowania w niekorzystnych warunkach mają niższą siłę mocującą od elektromagnesów.