Zawartość koszyka
Razem:

Jak wybrać magnes do podnoszenia?

PERMANENTNE MAGNESY WALMAG MAGNETICS

Permanentne magnetyczne systemy do manipulacji zawierają wysoko namagnesowane materiały, które w określonym układzie umożliwiają mocowanie stali magnetycznej. W normalnych warunkach pracy nie tracą one swojej siły magnetycznej. Aktywacja i dezaktywacja wykonywana jest poprzez mechaniczne przesuwanie wewnętrznego systemu z magnesami permanentnymi. Do tego celu zwykle wykorzystywana jest dźwignia sterowana siłą rąk ludzkich.

Zalety permanentnego systemu magnetycznego

 • Niezależność od zasilania w energię elektryczną, co oznacza brak kolejnych kosztów eksploatacyjnych.
 • Łatwy montaż, czyli szybkie przemieszczanie w zależności od potrzeby.
 • Permanentny system magnetyczny nie wytwarza ciepła, zatem nie ma ryzyka deformacji cieplnych.
 • Solidne wykonanie, co oznacza całkowitą bezobsługowość z bardzo długą żywotnością magnesu.

Wady permanentnego systemu magnetycznego

 • Nieodpowiedni dla zbyt dużych obrabianych przedmiotów, możliwość zastosowania poprzeczki.
 • W zautomatyzowanych zakładach konieczna jest korekta aktywacji.
 • Uchwyt nie nadaje się do pracy z obrabianymi przedmiotami o temperaturze powyżej 80°C.
 • Seria HOT umożliwia manipulację materiałami o temperaturze do 180°C.

ELEKTROMAGNESY WALMAG MAGNETICS

W urządzeniach tych pole magnetyczne generują cewki zasilane prądem stałym.

Zalety systemu elektromagnetycznego

 • Elektromagnesy w zależności od rozmiaru cewki potrafią wytwarzać bardzo silne pole magnetyczne, co oznacza stabilne mocowanie ładunku.
 • Dzięki dużemu polu magnetycznemu można niezawodnie mocowanie również nierównych ładunków, z większymi szczelinami między ładunkiem a uchwytem.
 • Uchwyty można doposażyć w zaawansowane systemy sterujące, które potrafią płynnie regulować siłę magnesu i sterować cyklem demagnetyzacyjnym. Umożliwia to łatwe zdjęcie obrabianego przedmiotu z uchwytu.
 • Istnieje możliwość wykonania dowolnych rozmiarów uchwytów w zależności od rozmiaru obrabianego przedmiotu.
 • Sterowanie magnesami może być ręczne, automatyczne, a także łączone.

Wady systemu elektromagnetycznego

 • Uchwyt wymaga nieprzerwanego zasilania w napięcie elektryczne przez cały czas pracy.
 • Ze względów bezpieczeństwa podczas niektórych czynności wymagane jest rezerwowe źródło napięcia w postaci akumulatorów.
 • Cewki wewnątrz uchwytu będącego pod napięciem wytwarzają ciepło.

ELEKTROPERMANENTNE SYSTEMY WALMAG MAGNETICS

Elektropermanentne systemy manipulacyjne stanowią połączenie technologii permanentnej i elektromagnetycznej. Wykorzystują zdolność niektórych materiałów ferromagnetycznych, by stawać się magnesem permanentnym, dzięki krótkiemu oddziaływaniu silnego stałego prądu elektrycznego. Pozostają w takim stanie bez potrzeby zewnętrznego źródła zasilania. Podczas demagnetyzacji dochodzi pod wpływem działania zmiennych impulsów prądu elektrycznego, który ponownie prowadzi do demagnetyzacji owych materiałów ferromagnetycznych. Zasilanie elektryczne jest zatem potrzebne jedynie do zamocowania i odczepienia ładunku.

Zalety elektropermanentnego systemu elektromagnetycznego

 • Duża siła mocująca, co oznacza możliwość zastosowania trudnych operacji frezarskich.
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa z perspektywy niezależności od energii elektrycznej. Nawet w przypadku odłączonego zasilania obrabiany przedmiot nie zostanie zwolniony.
 • Minimalne zużycie energii elektrycznej, tylko do włączenia i wyłączenia.
 • Sterowanie przy pomocy jednostki sterującej umożliwia zastosowanie w zakładach zautomatyzowanych.
 • W uchwycie w pozycji wyłączony/włączony, nie zmienia się temperatura, w wyniku czego nie dochodzi do negatywnych spowodowanych przez różnice temperatur.
 • Istnieje możliwość wykonania systemów o dowolnym rozmiarze, co umożliwia dostosowanie rozwiązań do potrzeb klienta.

Wady elektropermanentnego systemu elektromagnetycznego

 • Wyższa cena niż w przypadku uchwytów permanentnych.
 • W przeciwieństwie do elektromagnesów wyższa wrażliwość na szczelinę powietrzną między uchwytem a mocowanym elementem.
 • W przypadku awarii jednostki sterującej ładunek może zostać zapięty.